Overzicht

Inleiding

‘Wie belangstelling wil wekken, moet provoceren’
(
Salvador Dalí)

In deze module worden gedragsstoornissen onderscheiden van gedragsproblemen. De verschillende gedragsstoornissen worden uitgewerkt aan de hand van praktische voorbeelden. ODD, een diagnose die vaak afschrikt. Waar komt het opstandige gedrag vandaan? Kun je achter het gedrag kijken? Welke behoeften heeft de leerling en welke behoeften heb je zelf of je collega ten aanzien van het omgaan met leerlingen met gedragsstoornissen en de veiligheid op school en in de klas? De benadering en aanpak van leerlingen met gedragsstoornissen in de klas vormt een belangrijk onderdeel van deze training.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • (Her)kennen en benoemen van kenmerken van gedragsstoornissen
 • (Her)kennen en benoemen van de verschillende gedragsstoornissen
 • Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van gedragsstoornissen
 • Kunnen reageren en inspelen op (onderwijs)behoeften van leerlingen met gedragsstoornissen
 • Oplossingsgerichte adviezen kunnen bedenken en formuleren ten opzichte van leerlingen met gedragsstoornissen in de klas.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp
 • Opdracht casus oplossingsgericht denken
 • Theoretische achtergrond:
  • diagnose
  • typen stoornissen
  • kenmerken
  • oorzaken, voorkomen en comorbiditeit
 • Pauze
 • Aanpak
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.
Deze module (3) maakt onderdeel uit van een totaalaanbod:

Module 1 Autismespectrumstoornissen (ASS)
Module 2 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Module 3 Daar bent u nu
Module 4 Angst- en stemmingsstoornissen
Module 5 Hechtingsstoornissen
Module 6 Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

Offerte?