Overzicht

Inleiding

‘Hij zit altijd in zijn eigen wereldje’

Autismespectrumstoornissen omvatten meer dan alleen bepaald typisch gedrag wat we zien. Dat is slechts het topje van de ijsberg. In deze module gaan we de ijsberg verder verkennen. Begrippen als Theory of Mind (TOM), executieve functies, centrale coherentie en wat deze betekenen voor de onderwijspraktijk, worden uiteengezet. Klassiek autisme, Stoornis van Asperger en PDD NOS; wat houden ze in en welke verschillen zijn er. En natuurlijk, de link naar de praktijk in de klas.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • (Her)kennen en benoemen van verschillende vormen binnen het Autismespectrum.
 • (Her)kennen en benoemen van kenmerken van Autismespectrumstoornissen.
 • Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van Autismespectrumstoornissen.
 • Kunnen uitleggen van onderliggende theorieën en koppelen aan probleemgedrag bij leerlingen met Autismespectrumstoornissen.
 • Kunnen toepassen van de ‘Geef me de vijf’ methode van Collette de Bruin.
 • Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met Autismespectrumstoornissen.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk is orthopedagoog en heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (interactief)
 • Theoretische achtergrond:
  • diagnose
  • typen stoornissen
  • oorzaken, voorkomen, comorbiditeit
  • onderliggende theorieën
 • Pauze
 • Aanpak
  • Opdracht (casus)
  • Opdracht (rollenspel)
  • Handelingsgerichte adviezen
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.
Deze module (1) maakt onderdeel uit van een totaalaanbod:

Module 1 Daar bent u nu
Module 2 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Module 3 Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Module 4 Angst- en stemmingsstoornissen
Module 5 Hechtingsstoornissen
Module 6 Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

Offerte?