Overzicht

Inleiding

‘Hoe de oplossing voor je probleem eigenlijk het grootste probleem wordt’

Een cryptische omschrijving voor Angst- en stemmingsstoornissen; in deze module wordt duidelijk hoe ingewikkeld deze categorie stoornissen is en met name het omgaan ermee. De verschillende Angst- en stemmingsstoornissen worden besproken en de link naar de praktijk wordt gelegd. Wanneer is er sprake van een stoornis? Iedereen is weleens ‘depri’. Hoe verhoudt zich dat tot de verschillende vormen van stemmingsstoornissen? Hoe ga je om met een angstig kind? Welke do’s en don’ts zijn er voor kinderen met een angst- of stemmingsstoornis?

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • (Her)kennen en benoemen van verschillende angst- en stemmingsstoornissen
 • Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van angst- en stemmingsstoornissen
 • Oplossingsgerichte adviezen kunnen bedenken en formuleren ten opzichte van leerlingen met angst- en stemmingsstoornissen in de klas
 • Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met angst- en stemmingsstoornissen
 • Kunnen toepassen van gedragsveranderingtechnieken zoals het G-model.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk is orthopedagoog en heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (zelfreflectie)
 • Theoretische achtergrond angststoornissen:
  • kenmerken
  • oorzaken, voorkomen
 • Aanpak
  • opdracht: casus oplossingsgericht handelen / mindmappen
 • Theoretische achtergrond angststoornissen:
  • diagnose
  • typen stoornissen
 • Pauze
 • Ontspanningsoefening
 • Theoretische achtergrond stemmingsstoornissen:
  • typen stoornissen
  • oorzaken en voorkomen
 • Algemene aanpak
  • opdracht: oefening met G model
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.

Deze module (4) maakt onderdeel uit van een totaalaanbod:

Module 1 Autismespectrumstoornissen (ASS)
Module 2 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
Module 3 Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Module 4 Daar bent u nu
Module 5 Hechtingsstoornissen
Module 6 Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

Offerte?