Overzicht

Inleiding

Druk en onrustig? Of energiek en enthousiast?

ADHD, vaak uitgelegd als Alle Dagen Heel Druk, maar is dat wel juist? We kijken verder dan de afkorting en zien dat een aandachtstekortstoornis zeer ingrijpend is, voor de omgeving, maar zeker voor de leerling zelf. Hoe ga jij er mee om in de klas? We behandelen de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en medicatie. Extra aandacht wordt besteed aan de sterke kanten van leerlingen met een Aandachtstekortstoornis, onder andere door het maken van een sterkte- zwakteanalyse.

Doelgroep

Onderwijzend en ondersteunend personeel.

Resultaat

 • (Her)kennen en benoemen van kenmerken Aandachtstekortstoornissen.
 • (Her)kennen en benoemen van verschillende vormen van Aandachtstekortstoornissen.
 • Kennen van oorzaken, voorkomen en comorbiditeit van Aandachtstekortstoornissen.
 • Kunnen reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met een Aandachtstekortstoornis.
 • Kunnen maken van een sterkte- zwakte analyse aan de hand van een casus.

Docenten

Milja te Selle-van Dijk is orthopedagoog en heeft veel ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft jarenlang voor verschillende groepen in de kinder- en jeugdpsychiatrie gestaan en als orthopedagoog binnen het speciaal onderwijs gewerkt. Daarnaast beschikt zij over uitzonderlijke kwaliteiten als docent. Cursisten vinden dat Milja de stof op een enthousiaste, energieke, gestructureerde en duidelijke manier over kan brengen. Deelnemers geven aan dat zij zich betrokken voelen door de vriendelijke en open benadering van Milja.

Studieprogramma

Programma

 • Kennismaking met elkaar en/of het onderwerp (interactief)
 • Theoretische achtergrond ADHD en ADD:
  • diagnose
  • typen stoornissen
  • kenmerken
  • oorzaken, voorkomen en comorbiditeit
 • Pauze
 • Aanpak:
  • opdracht mindfullness
  • opdracht sterkte- zwakte analyse
  • opdracht casus
  • handelingsgerichte adviezen
 • Afsluiting

Werkwijze

Kennisoverdracht, opdrachten door middel van verschillende werkvormen, audiovisueel materiaal, gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk, ruimte voor eigen inbreng in het programma en aandacht voor reflectie op eigen handelen.

Bijzonderheden/opmerkingen

De training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’ bestaat uit 6 modulen.

Deze module (2) maakt onderdeel uit van een totaalaanbod:

Module 1 Autismespectrumstoornissen (ASS)
Module 2 Daar bent u nu
Module 3 Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Module 4 Angst- en stemmingsstoornissen
Module 5 Hechtingsstoornissen
Module 6 Gesprekstechnieken en agressieve communicatie

Offerte?