Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht: Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Maar…klassen worden steeds groter en veel leerlingen hebben een diagnose, zoals ADHD, PDD NOS, ODD, een angststoornis of depressie. Hoe houden we deze leerlingen vast in het regulier onderwijs zonder dat dit tot problemen leidt? Voldoende kennis en kunde bij de onderwijsmedewerkers is hiervoor vereist. Zij zijn immers de spil in het onderwijsleerproces van alle leerlingen. Zij kiezen per leerling de juiste aanpak afgestemd op de individuele behoeften. De relatie die zij opbouwen en onderhouden met de leerling en hun ouders is van essentieel belang in de ontwikkeling van de leerling op alle gebieden.

In de training ‘Zorgleerlingen in het regulier onderwijs’, bestaande uit 6 individuele modulen, worden verschillende ontwikkelingsstoornissen vanuit de praktijk bekeken en wordt een theoretisch raamwerk geboden.  Dit geeft inzicht in de achtergronden en leidt tot bewuste keuzes bij de aanpak van de verschillende stoornissen. Praktische tips en trucs, oefeningen en casuïstiek zorgen voor een gevulde rugzak.

De 6 MODULEN vormen 1 training, maar zijn ook modulair te volgen:

1. Autismespectrumstoornissen (ASS)
2. Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D)
3. Gedragsstoornissen (ODD-CD)
4. Angst- en stemmingsstoornissen
5. Hechtingsstoornissen
6. Gesprekstechnieken en agressieve communicatie